Rubriky
Firmy

Proč je pravidelná revize hromosvodu nezbytná

Bouře je něco, co naše předky již odpradávna děsilo. A mnohem více se jí začali bát od té chvíle, co se z jeskyní přestěhovali do domů. Ty totiž bývaly často ze dřeva, či měly alespoň dřevěnou střechu či minimálně krovy. To je ostatně v mnoha případech pravdou i dnes.

Problémem zde byla především možnost vzniku požáru při zásahu bleskem. V době, kdy jsme začali elektřinu využívat i my, se k tomu přidal i fakt, že nám snadno mohl zničit veškeré zařízení, které bylo v daném okamžiku zapojeno v zásuvce.

hromosvod1

Toto bylo tím palčivější, že blesky mají tendenci jít nejkratší možnou cestou k zemi, což znamená, že ve většině případů zasahují ty nejvyšší body v okolí. A to bývají velmi často právě lidská obydlí. Je tedy jasné, že to bylo potřeba nějak vyřešit.

Tím, co nám nakonec pomohlo, byl hromosvod. S jeho základním principem přišli nezávisle na sobě prakticky ve stejnou dobu Prokop Diviš a Benjamin Franklin. Ti zjistili, že pokud se podaří blesk odvést bezpečně do země, prakticky se zneutralizuje. Od té doby se pak hromosvody staly běžnou součástí především obytných budov, a je pravdou, že za tu dobu předešly ohromným škodám jak na majetku, tak i na životech.

Ovšem aby svůj úkol plnil, musí být samozřejmě v dobrém stavu. I proto se doporučuje provádět pravidelné revize hromosvodu revize-elektro-revtech.cz. Ty mají zajistit, že vše je tak, jak má být, a že pokud budovu skutečně zasáhne blesk, bude neškodně uzemněn.

hromosvod2

Je totiž pravdou, že i na hromosvodu může časem dojít k poškození, ať už vlivem počasí, kdy jej může například silný vítr přelomit, či jednoduše stářím a s tím související únavou materiálu. To vše je pochopitelné, avšak lidé si s tím obvykle příliš hlavu nelámou. Věří totiž, že ona konstrukce vydrží všechno.

Že se mýlí si obvykle všimnou, až když jim vyhoří elektrické rozvody v celém domě, případně dojde k požáru. To už je však bohužel pozdě. Proto tyto prohlídky nepodceňujme. Jsou totiž skutečně důležité.

Rubriky
Firmy

Ne všude se dá stavět

Když si nějaký laik představuje, jak se staví dům, nejednou zapomene na něco, na co by rozhodně nikdo zapomínat neměl. A sice na to, že taková budova, to nejsou jenom zdi a vše ostatní, co se tyčí nad zemí. Neméně důležité, ba dost možná i ještě daleko důležitější, jsou totiž i podzemní části takového objektu, povrch parcely a vše, co se do této musí vykopat, aby se tu vůbec dalo se stavbou začít.

Je prostě skutečností, že stavět se dá jedině na kvalitních základech a každá budova potřebuje i své podzemní části, jež sice nejsou v budoucnu, po dokončení stavby, patrné, ale plní svoje nezastupitelné úkoly.

pohled na staveniště

Vezměme si třeba onen pozemek samotný. Kdyby nebyl dostatečně pevný a rovný, jak by to později se stavbou dopadlo? Propadala by se, sjížděla ze svahu, bortila se. A o to pochopitelně není co stát.

A jak by to dopadlo bez dalších výkopových prací? Nebylo by kam zapustit bazén, kam nainstalovat septik nebo čističku a podobně. A ani bez toho se přece nedá obejít.

práce na stavbě

A tak se musí nejprve kopat do země a budovat základy, a až pak se dá uvažovat o tom ostatním. Jenže ani takové práce nejsou tak banální, jak by se snad mohlo někomu na první dojem zdát. Není to nic jednoduchého a bez znalostí, fortele a technického vybavení už se tu dnes určitě nedá obejít. A proto je určitě žádoucí využít služeb firmy specializované na takové ruční výkopové práce http://servisvirivychvan.cz/sluzby/vykopove-prace/. Protože ta má vše, co je k provádění takových prací třeba, od stavebních strojů až po schopné zaměstnance, a proto odvede dokonalé dílo v rekordně krátkém čase, v nejvyšší kvalitě, a přitom za příznivou a předem známou cenu. A každý, kdo se někdy o nějakou podobnou práci pokusil osobně, určitě potvrdí, že jsou podobní pomocníci učiněné terno. Protože kdyby to měl všechno dělat stavebník sám, kdo ví, jak by to dopadlo. Dobře jistě ne.