Rubriky
Nákupy

Změny – jak je přijmout a naučit se s nimi žít

Některé změny si přejeme a vyvíjíme nějakou aktivitu k jejich uskutečnění – tyto většinou plynou z nějaké dlouhotrvající nespokojenosti nebo potřebou něčeho dosáhnout. Takové změny vítáme s nadšením, těšíme se na ně a plánujeme svůj život s nimi.
Jindy o tom, že se náš život změní, víme, ač to není úplně taková změna, v jakou jsme původně doufali. Může se v tomto případě jednat o událost, jejíž příchod nám byl známý s předstihem, bohužel nám však bylo lépe ve staré zaběhnuté situaci a nechce se nám zpracovávat neznámé pocity a situace, které s sebou přináší. Přesto však víme, že se tomu nevyhneme. A o to je to možná děsivější.
mraky za značkami
Poslední a možná nejnáročnější druh změny je ten typ, o kterém nás nikdo dopředu nevaruje. Žijeme si poklidně ve svých kolejích a dle obvyklého plánu a vtom se objeví situace, která nás donutí nějakým způsobem drobně pozměnit, anebo v nejhorším případě zcela přenastavit své běžné fungování a jednání. Čas, který nám život na přijetí a zpracování takové změny poskytne, je různý. Někdy se jedná o dočasný, někdy o dlouhodobý nebo dokonce trvalý zásah do života.
Jak můžeme změny (příjemné i nepříjemné) snadněji přijmout a vyrovnat se s nimi? Jak můžeme efektivně komunikovat sami se sebou, abychom dosáhli smíření a pokračovali ve svém životě jiným způsobem, než tomu bylo doposud?
1.       Život se mění neustále.
Je potřeba si uvědomit, že už od našeho dětství procházíme změnami různého charakteru, které nás utváří. Bez nich bychom se nikdy nedostali tam, kde jsme dnes. Ani bychom se nepohnuli nikam jinam. Celý svět se mění, příroda se mění, a my sami jsme součástí toho velkého koloběhu. Počítejme tedy s tím, že náš život zítra nemusí nikdy být stejný, jako dnes.
ruce pod zeměkoulí
2.       Všechno zlé je k něčemu dobré.
Ač nám to zezačátku nemusí tak připadat, vše se děje z určitého důvodu. Věci, za které sami zodpovídáme, i věci, které se přihodí samy od sebe. Je potřeba ke všemu přistupovat jako k vyváženému a smysluplnému. Stejně tak jako náš život nemůže být plný pouze těch šťastných, radostných dnů, nebude ani věčně smutný. Stejně tak je tomu se všemi událostmi. A každá tato změna, jakkoli se nám před svých příchodem nebo v průběhu něj jeví jako něco, přes co se nedokážeme přenést, má pro nás život určitý význam – jen ho možná uvidíme až za nějaký čas.
3.       Čas je lék.
Mluvíme-li o času, je potřeba ho všem změnám věnovat. Některé mohou trvat den a jiné rok. Je potřeba se na to připravit a dát si dostatek času na to, zvyknout si na nové nastavení věcí. Nečekejte, že přeorganizujete celý život během jedné hodiny a budete se vším ihned hotoví.
4.       Nemějte přehnaná očekávání.
Pokud se schyluje ke změně, kterou očekáváte, nebo dokonce znáte přesný den a hodinu, kdy se dostaví, zkuste její příchod neprovázet předčasnými emocemi. Změny, po kterých toužíte, se po svém uskutečnění najednou mohou zdát nechtěné. Stejně tak to, čeho se bojíte, ve výsledku nemusí být vůbec tak zlé, jak jste čekali. Nechte změnu přijít a až potom přemýšlejte o tom, jakým způsobem váš život ovlivní.

Rubriky
Firmy

Filosofie matka věd

Několik let před narozením Krista byla v Řecku velmi vyspělá společnost. Muži, kteří si říkají filosofové (milovníci vědění) dali základ budoucímu vědění. Jaké byli začátky?

filozofové Řecka

1.       NEJSTARŠÍ OBDOBÍ 6-4 před naším letopočtem

·         Nejsou zachovány spisy (jen věty)

·         Nepřímé prameny

Diogenes Laentský → dějiny filosofie v Řecku (10 dílů)

→ převážně materialistické (hmota)

→ vývoj od monismu k pluralismu

a.) Přírodní filosofie – ionská

·         podle kmenu Ionů na Malé Asii (Turecko)

·         kolem moře 12 přístavů → kontakt s civilizacemi

·         naivní materialisté (za vznikem všeho hledají jednu hmotu)
otevřený zpěvník

MILÉTSKÁ ŠKOLA (monisté, za vznikem všeho je jen jeden princip)

Tháles z Milétu → voda, hylozoista (znamená, že věří, že hmota má duši)

Anaximandros → apeiron (počátek jsou všechny živly)

Anaximenés → vzduch, hylozoista → idealista

Herokleistos → zakladatel dialektiky „Nikdy nic není stejné“

→ základem všeho je oheň

→ podstatou bytí je dění – „Nelze vstoupit dvakrát do též řeky“

→ veškeré dění je boj a harmonie protikladů

→ všemu je dán řád → logos (rozum

b.) Pythagoras → základem všeho je číslo → materialismus a idealismus

Samos – Kreton

c.) ELEJSKÁ ŠKOLA – ELAISTÉ

·         materialisté → země jako princip


o   Xenofanes a Kolofonu


§  založili Elejskou školu


§  kritika představ lidí o bozích


§  panteistický bůh kosmické postavy


§  panteismus = Bůh je všude kolem nás


·         7 vlastností


o   Je jeden


o   Je největší


o   Je odlišný od lidí


o   Všudypřítomný


o   Nepohyblivý


o   Aktivní svou duchovností


o   Má podobu koule


§  Parmenides


·         žák Xenofana


·         tvůrce pojmu bytí, báseň o přírodě


·         počátek racionalismu


·         1 bytí zůstává mnoho věcí se mění


·         Myšlení a bytí je totéž


·         Determismus → předurčenost


·         Základ všeho je země


§  Zénon z Eleje


·         žák Parmenida


·         důkazy proti pohybu → aporie


·         pohyb nelze zahájit a dokončit


o   dichotomie (dělení 2)


o   Achilleus a želva → želva má vždy náskok


o   letící šíp → v jeden moment furt stojí

d.) ATOMISTÉ

·         Leukippos z Milétu


o   pochybnost o existenci


o   determinismus


o   atomy → jsou předurčeny k pohybu


§  rozlišují se tvarem


§  srážejí se

·         Demokritos z Abdéry


o   největší antický materialista


o   atomy mají tvar, uspořádání a polohu


§  pohyb → údery a nárazy


o   duše člověka je složená z atomů a je smrtelná


o   etika → blaženost v radostné spojenosti mysli

Rubriky
Nákupy

Gabrielle Bonheur Chanel – nejen módní ikona

(19. srpna 1883 Saumur, Francie – 10. ledna 1971 Paříž, Francie)
 
Žena, kterou zná celý svět
 
Pocházela ze čtyř sourozenců. O matku přišla ve svých 12 letech, kdy byla svým otcem, jenž byl obchodník, dána do klášterního sirotčince, a to společně se svými sourozenci. Její úplně první krůčky byly v rámci výpomoci tetě v obchodu s oblečením, kde se uplatnila jako talentovana švadlena. Když si posléze začala přivydělávat v barech a kavárnách svým zpěvem, obdržela přezdívku Coco, v překladu znamenající miláček.

monako
 
Poté, co se seznámila a stala milenkou mocného Etienna Balsana, který mimo jiné byl chovatelem koní, pronikla do vyšší společenské vrstvy. Držela se zásady, že oblečení má sloužit ženě a ne naopak. Byla to ona, kdo odstranil z módního trendu korzety, a naopak zkrátil délku sukní. Prioritní barvou pro Coco byla černá. Však kdo by neznal její proslavené šaty neboli malé černé.
 
Zajímavosti o mademoiselle Coco
 
·         nikdy se nevdala,
·         jejím jediným „dítětem“ byla její firma a společnost,
·         její šťastné číslo bylo 5,
·         nebyla příznivkyní květinové vůně,
·         jako první do svých kampaní oslovila a zainteresovala slavné osobnosti,
·         oblékala ženy jako A. Hepburn, G. Kelly či J. Kennedy,
·         klamala o svém věku, nečinilo jí problém si ubrat desítku let,
·         bydlela v hotelu Ritz a to celých 37 let,
·         měřila pouhých 158 centimetrů,
·         ráda se nechávala hýčkat charismatickými a vlivně bohatými muži,
·         charakteristické logo Chanelu – tj. dvě protnutá C pochází z nápadu pradědečka Coco,
·         Coco zemřela v neděli ve svých 81 letech, neděle byla shodou okolností nejhorším dnem z celého týdne, a to z důvodu z doby strávené v sirotčinci, kdy každou neděli doufala, že si pro ni otec přijede a odveze ji pryč ze sirotčince,
·         pracovně činná a vitální byla do poslední chvíle svého života.

chanel
 
Nesmrtelná slova pocházející z úst Coco
„Módu si můžete koupit, ale styl, ten musíte mít.“
„Oblékejte se tak, jako by to bylo naposled.“
„My ženy, potřebujeme krásu, aby nás muži milovali, a hloupost, abychom milovaly my je.“
„Obličej, který vám nadělila příroda, budete mít ve dvaceti. Je jenom na vás, jak bude vypadat, až vám bude padesát.“

Rubriky
Internet

V 19. stol. předvídal stvoření internetu

Nikola Tesla byl člověkem, jehož doprovázel jistý nádech tajemnosti. To bylo způsobeno mimo jiné tím, že svým talentem neplýtval na sice pro dřívější společnost užitečné bádání, ale pro něj příliš všední a nezajímavé. Soustředil svou pozornost na (z hlediska tehdejších možností) příliš dalekou budoucnost. Z toho důvodu jen těžko sháněl finance na své vědecké výzkumy, a dokonce i na pouhé přežití. Přesto se stal jedním z nejvýznamnějších vědců všech dob.
 

Tesla a internet

Tesla svou předpověď internetu vyjádřil v roce 1900 ve článku publikovaném magazínem s názvem Century. Protože dnešní pojmenování „internet“ v té době ještě neexistovalo, nazýval tuto následně vzniklou síť jako „světový systém“. V pozdější době hovořil také o „obrovském mozku“.

Své přesvědčení vyvozoval z vlastního vynálezu rádia. Domníval se, že bychom mohli vytvořit zdokonalený systém „radiové komunikace“, skrze niž bychom byli okamžitě schopni posílat (do jakékoliv části světa) hudbu, hlasové zprávy a obrázky. Musíme si uvědomit, že obrazy již rádio v dnešním slova smyslu rozhodně není schopné někam zasílat. Jeho předpověď tedy nemůžeme omezit na pouhý předpoklad rozvinuté funkčnosti rádia, ale musíme připustit, že Tesla skutečně hovořil o dnešním internetu.

Tuto vizi ještě zdokonalil v roce 1926, kdy prohlásil, že se jednou budeme moci s dalšími lidmi vidět tváří v tvář skrze „televizi“ a hovořit přitom společně pomocí „telefonu“ v reálném čase, nezávisle na tom, kde se právě nacházíme. Nakonec ještě překvapil výrokem, že to všechno budeme schopni dělat pomocí tak malých nástrojů, že je budeme vkládat do kapsy. Znamená to tedy, že nepředpokládal jenom vznik internetu, ale také teprve nedávno vytvořených smartphonů. Tento teoretický fyzik tedy neuvěřitelným způsobem předběhl vlastní dobu.

Rubriky
Nákupy

Sama žena na cestách

Jste zrovna bez partnera, bez rodiny anebo z nějakého osobního důvodu nemáte s kým byste vyrazila na dovolenou, na výlet či cestovat.
 
Je logické, že jako žena máte i obavy o svoje bezpečí. Ženy jsou chápány a opravdu jsou to něžnější pohlaví. V souboji muž žena bychom vyšly vítězně jen ve vzácných případech. Ovšem, výjimku tvoří ženy věnující se nějakému z bojových umění – karate, judo, aikido, aj.
 
Vraťme se zpět k problematice ženy samotné na cestách, zejména pak v cizině. Je obecně známo, že ženy mívají větší problémy se vyznat v mapách, zorientovat se na neznámém místě, proto rádi cestují s průvodci, cestovními agenturami.
 
Pokud byste ale chtěli zkusit něco nového, nejezdit samotné jenom za pomocí agentur, nabízíme jeden typ. Už jste slyšeli o couchsurfingu? Jedna z největších komunit svého druhu, která sdružuje nadšence volného cestování. Na webové stránce si vytvoříte profil a už může poptávat ubytování po celém světě. Můžete i nabízet, že naopak vy budete někoho hostit.
 
Couchsurfing není ale jen o přespání u někoho někde ve světě. Můžete se sejít jen na společný výlet, ukázku města, nechat si poradit, co v daném městě navštívit, kde vaří místní specialityapod.
 
Ale i tento typ cestování má svá pravidla. Většina vašich hostů je slušná, ale nikdy nevíte, na koho můžete narazit. Za peníze je možné si profil na couchsurfingu prověřit, že se nejedná o falešný účet.
 
Určitě doporučujeme se s vaším průvodcem či poskytovatelem zázemí spojit více – Facebook, e-mailová korespondence, zavolat si přes Skype. Zkuste si vyjasnit pravidla krátkodobého společného soužití dopředu, zjistit, kolik na vás bude mít dotyčný času, zda můžete u něho/ní doma vařit apod.
 
Nebojte se cestovat sama, naopak využijte to jako vaši výhodu. Na couchsurfingu je mnohem snazší si najít kamarády, když jste sama cestovatelka, než když vás cestuje více. A nezapomeňte na malý dáreček pro vašeho nového kamaráda, potěší i drobnost.

Rubriky
Firmy

Azorské ostrovy, perla Atlantiku

Jedná se o ráj na zemi, o kterém turisté ještě tolik nevědí.  Pokud toužíte právě po klidné dovolené a pokud možno bez davů jiných turistů, nejspíš oceníte právě to, že Azorské ostrovy jsou méně známé než jiné ostrovy a souostroví, na které lidé létají na dovolené.

–          Azorské ostrovy patří pod správu Portugalska, avšak od šedesátých let jsou plně autonomní
–          Azorské ostrovy dělí od pevniny téměř třináct set kilometrů
–          Hustota obyvatelstva je velice nízká
–          Dominantou ostrova je zeleň, která pokrývá jeho naprostou většinu, převažují zde lesy a do nekonečna se táhnoucí zelené pastviny
–          Azorské ostrovy se skládají z devíti ostrovů
Na rozdíl od Kanárských ostrovů nebo Madeiry, na Azorách podstatně více prší. I proto se těmto místům vyhýbá masová turistika. Ale pokud vám nevadí pláštěnka a téměř aprílové počasí, můžete navštívit místa, která si ještě stále zachovávají háv neobjevnosti.
Pakliže se vypravíte na Azorské ostrovy v letních měsících, určitě si užijete více než skvělou dovolenou. Může zde sice zapršet, avšak teplota nepadá pod pětadvacet stupňů celsia.

Kam se na Azorských ostrovech vypravit?
–          Sao Miguel
Největší ostrov ze souostroví s hlavním městem Ponta Delgada. Můžete navštívit kopcovitou krajinu, sladkovodní jezera, ale také termální prameny.
–          Čajové plantáže
Ideálně v Porto Formoso. Lány jsou zde kilometrové.
–          Pico
Sopka Pico je nejvyšší horou nejenom Azorských ostrovů, ale celého Portugalska. Jedná se o sopku, která měří přes dva tisíce tři sta metrů. Milujete-li turistiku, můžete se pokusit zdolat alespoň bezpečnou část tohoto vrcholu.


Pokrm COZIDO

Na uvaření je potřeba termální hřídele a musí se hodiny připravovat v hrnci, jenž je uložen na zemi a zahříván geotermální energií. Tento pokrm, složený z nejrůznějších druhů masa a zeleniny, má pak zvláštní sirnou příchuť.

Rubriky
Nákupy

Buďte připraveni

Přepadení na ulici nebo v temném koutě parku se může stát každému z nás, bez rozdílu věku i pohlaví. Dokážeme se vůbec ubránit, víme alespoň jak se v takové situaci zachovat? Určitě většina z přepadených neoplývá znalostí bojového umění nebo sebeobrany. Zůstat v klidu a zachovat si chladnou hlavu bude v takové krizové situaci asi velmi těžké.
trénink boje

Co tedy dělat?

Jako prevenci můžete absolvovat kurz sebeobrany. Otázka je, zda sebeobranu budete schopni vůbec v praxi použít. Realita je bohužel dost odlišná od té v tělocvičně. Rozhodně to stojí za vyzkoušení. Znalost sebeobrany se vám určitě neztratí a možnost ubránit se útočníkovi se přeci jen zvýší.

Další z možností jak předejít nějakému fatálnímu útoku je odevzdat útočníkovi, to co od nás požaduje. Za zachování zdraví nebo dokonce života určitě stojí obětovat peněženku nebo mobilní telefon.

V kabelce žádné ženy by neměl chybět pepřový sprej. Útočníka dokáže alespoň na chvíli zaplašit. Snažte se zasáhnout co nejvíce oční partie.

Pořídit si můžete paralyzér. Je sice vysoce účinný, ale použití vám komplikuje nutnost přiblížit se útočníkovi téměř na dosah, abyste byli schopni ho zasáhnout. Agresivní a silný útočník vám nejspíš paralyzér sebere a vy budete ještě ve větším ohrožení.
obrana ženy

Není dnes už výjimkou, že někteří občané vlastní zbrojní průkaz spolu se zbraní. V tomto případě, ale bude velice komplikované odhadnout situaci, kdy máte zbraň použít.

Daleko jednodušší rozhodování budete mít u použití plynové zbraně. Na životě tím nikoho neohrozíte a k použití při sebeobraně se vám může stát neocenitelným pomocníkem. Plynové pistole jsou od střelných zbraní téměř k nerozeznání.

Abyste přepadení předešli, pohybujte se raději co nejvíce na osvětlených místech a občas se podívejte, jestli vás někdo nesleduje. Vyhledávejte taková místa, kde se nachází větší počet lidí.

Rubriky
Domácnost

Když nás navštíví bacily

V podzimní atmosféře plískanic a mlhavých rán je velmi časté, že se neubráníme nachlazení. Mnozí z nás se staví jako hrdinové a nemoc se snaží přechodit s pomocí prášků na teplotu, cucavých pastilek na bolavý krk a bezpočtu kapesníků. Stává se, že choroba nabere takových obrátek, že nás skolí do postele a my musíme ulehnout. Shrňme si pár bodů, které je nutné dodržet, abychom se nemoci zbavili a vstali opět zdraví a čilí.

Na co nezapomenout?
– při nemoci je důležitý klidový režim, proto nebudeme uklízet, prát ani vařit

– je třeba se dle potřeby vyspat, protože tělo potřebuje pro obranu proti virům sílu

– mimo léky, které nám předepsal lékař, nezapomeneme na dostatek vitamínů

– konzumujeme dostatek teplých nápojů, místo těžkých pokrmů jíme polévky

– dbáme na časté a krátké větrání místnosti, ve které pobýváme

– pokud můžeme, používáme zvlhčovač vzduchu, lépe se nám bude dýchat

– před spaním si dejte horkou koupel nebo sprchu, uleví bolavému tělu

– snažíme se nenakazit celou rodinu, proto buďme ohleduplní

– dle porady s lékařem používejme nosní kapky, pomohou nám k lepšímu dýchání

– nebraňme se staré babské radě, pořádnému vypocení, uleví teplotě a celému tělu

– hrnek zázvorového čaje také neuškodí

– nevstávejte z lůžka ihned, jakmile vám bude trochu lépe, vězte, že rýma trvá 7 dní s lékařem i bez něho

Závěrem
Až od vás bacily zase odejdou, udělejte opatření. Převlékněte si povlečení v lůžku, udělejte si den, kdy si zvednete svojí fyzickou zátěž pouze na polovinu. Je jasné, že vstávat z lůžka, kde jste pobývali několik dní, rovnou do pracovního dne, by nebylo to pravé.

Přechod by měl být postupný a tělo by si mělo opět pozvolna zvykat na běžnou zátěž. V těchto dnech je třeba stále dodávat vitamíny a vhodnou stravu, aby se organismus zregeneroval. Nepospíchejte. Až se budete cítit opravdu fit, pak teprve jděte do zaměstnání. Nedoléčené nemoci jsou dvakrát nebezpečné, protože mohou později způsobit komplikovaná a zdlouhavá onemocnění.

Rubriky
Nákupy

Otázky za všechny peníze

Proč?
Matka všech úsporných otázek je sama úsporná. Proč zrovna tenhle kus? Někdy je to jednoduché. Pokud máte za pár dní důležitý pohovor, dává celkem smysl, že si pár dní před ním pořídíte nový kalhotový kostým nebo košili. Čekají-li vás přes léto čtyři svatby (a snad žádný pohřeb) jistě unosíte slušivé letní šaty. Pokud ale jdete na pohovor, nemá smysl si za budoucí výplatu z práce, kterou ještě nemáte, kupovat šaty, a v kalhotovém kostýmu se sice na svatbu jít dá, ale budete vypadat, jak když jste si odskočila z kanceláře. Odnaučte se nákupem řešit problémy v jiných oblastech. Nová halenka zkažené daňové přiznání neopraví, šéfa (nejspíš) neuklidní a hádku s partnerem nevyžehlí, spíš naopak.
 dívka v bílém triku.jpg
Jak moc tě chci?
Existuje jednoduchý test. Pokud vidíte v obchodě něco, co se vám líbí, dejte si tři dny na rozmyšlenou. Po třech dnech se vraťte, a na plavky, svetr nebo tričko se podívejte čerstvýma očima. Uvidíte i věci, které by vám v případě zběsilého nákupu unikly. Všimnete si třeba, že onen koupací úbor má sice nádherný vršek, ale dost pochybně umístěný vzor na spodní části, tričko je sice vaší oblíbené barvě, ale má naprosto nemožné rukávy, a svetr cuckuje už na ramínku. Zkuste si také převést cenu na to, jak dlouho byste na to musela pracovat. Stojí ty boty za dva dny strávené v práci?
 žena ukazující.jpg
Sedíš mi?
Do toho zhubnu/přiberu/nebudu nosit tuhle podprsenku je nejčastější lež sobě sama. Pokud vám něco nesedí už v kabince, dělá vám to divný zadek nebo ramena jako skříň, doma to lepší nebude. Je samozřejmě v pořádku koupit si motivační kousek, pokud jste se rozhodli zhubnout, ale v tom případě by pořadí mělo být hubnutí-oblečení, nikoli naopak. Pokud znáte někoho, kdo zhubnul kvůli jedněm šatům (svatební se nepočítají), pogratulujte mu, ale v drtivé většině případů zůstane malé oblečení viset ve skříni.

Rubriky
Nákupy

Kvalitní výbava do dětského pokoje

Každý rodič si před narozením svého dítěte říká, že nebude rozhodně své dítě rozmazlovat a že bude dělat vše pro to, aby ho vychovával co nejlépe a aby z takového dítěte něco bylo. Ono je mnohem jednodušší si něco takového povědět, ale skutek je poněkud obtížnější. V dnešní době je totiž velmi náročné vychovávat děti bez určitých rozmanitostí. Dnes mají všichni děti telefony už v opravdu velmi útlém věku. Mají nejrůznější elektroniku a v podstatě se tomu nedá zabránit. Chytrá elektronika a nejrůznější nástroje jsou v dnešní době všude kolem nás a ať chceme nebo ne, naše děti si je vždy najdou.

boys-838221_1280

Málo lidí už dnes svým dětem dopřává opravdu kvalitní hračky. Kvalitní kousky, díky kterým by děti mohli rozvíjet svoji osobnost, procvičovat své dovednosti či si rozvíjet svojí fantazii ale pořád ještě existují. Na světě není jen elektronika a chytré kousky. Například my nabízíme opravdu kvalitní vybavení do dětského pokoje, které by rozhodně mělo mít každé dítě, u kterého chcete vytvořit reálný pohled na svět. Nechcete přeci, aby Vaše dítě znalo od útlého dětství pouze nejrůznější obrazovky, chytré telefony, kterým ani nerozumí a aby jen věděli, jaké tlačítko zmáčknout pro spuštění videa.

people-2599687_1280

Dáváte přednost klasice, která v tomhle případě nikdy neomrzí a kterou si jistě zamilují i Vaše děti. Chtěli byste, aby se sami učili s klasickými věcmi, se kterými jste si rozvíjeli motoriku, fantazii i inteligenci Vy a aby byli samostatné a učenlivé. Takové kousky Vám nabízíme právě my a jsme si naprosto jisti, že si vyberete přesně takové kousky, které si Vaše děti hned na první pohled zamilují. Nabízíme totiž prvotřídní retro dřevěné hračky, které rozhodně jen tak někde nenajdete a které u nás seženete za velmi nízké ceny. Dopřejte Vašim dětem opravdovou kvalitu a zavzpomínejte na útlé dětství, kdy jste byli opravdu nejšťastnější.