Rubriky
Nákupy

Změny – jak je přijmout a naučit se s nimi žít

Některé změny si přejeme a vyvíjíme nějakou aktivitu k jejich uskutečnění – tyto většinou plynou z nějaké dlouhotrvající nespokojenosti nebo potřebou něčeho dosáhnout. Takové změny vítáme s nadšením, těšíme se na ně a plánujeme svůj život s nimi.
Jindy o tom, že se náš život změní, víme, ač to není úplně taková změna, v jakou jsme původně doufali. Může se v tomto případě jednat o událost, jejíž příchod nám byl známý s předstihem, bohužel nám však bylo lépe ve staré zaběhnuté situaci a nechce se nám zpracovávat neznámé pocity a situace, které s sebou přináší. Přesto však víme, že se tomu nevyhneme. A o to je to možná děsivější.
mraky za značkami
Poslední a možná nejnáročnější druh změny je ten typ, o kterém nás nikdo dopředu nevaruje. Žijeme si poklidně ve svých kolejích a dle obvyklého plánu a vtom se objeví situace, která nás donutí nějakým způsobem drobně pozměnit, anebo v nejhorším případě zcela přenastavit své běžné fungování a jednání. Čas, který nám život na přijetí a zpracování takové změny poskytne, je různý. Někdy se jedná o dočasný, někdy o dlouhodobý nebo dokonce trvalý zásah do života.
Jak můžeme změny (příjemné i nepříjemné) snadněji přijmout a vyrovnat se s nimi? Jak můžeme efektivně komunikovat sami se sebou, abychom dosáhli smíření a pokračovali ve svém životě jiným způsobem, než tomu bylo doposud?
1.       Život se mění neustále.
Je potřeba si uvědomit, že už od našeho dětství procházíme změnami různého charakteru, které nás utváří. Bez nich bychom se nikdy nedostali tam, kde jsme dnes. Ani bychom se nepohnuli nikam jinam. Celý svět se mění, příroda se mění, a my sami jsme součástí toho velkého koloběhu. Počítejme tedy s tím, že náš život zítra nemusí nikdy být stejný, jako dnes.
ruce pod zeměkoulí
2.       Všechno zlé je k něčemu dobré.
Ač nám to zezačátku nemusí tak připadat, vše se děje z určitého důvodu. Věci, za které sami zodpovídáme, i věci, které se přihodí samy od sebe. Je potřeba ke všemu přistupovat jako k vyváženému a smysluplnému. Stejně tak jako náš život nemůže být plný pouze těch šťastných, radostných dnů, nebude ani věčně smutný. Stejně tak je tomu se všemi událostmi. A každá tato změna, jakkoli se nám před svých příchodem nebo v průběhu něj jeví jako něco, přes co se nedokážeme přenést, má pro nás život určitý význam – jen ho možná uvidíme až za nějaký čas.
3.       Čas je lék.
Mluvíme-li o času, je potřeba ho všem změnám věnovat. Některé mohou trvat den a jiné rok. Je potřeba se na to připravit a dát si dostatek času na to, zvyknout si na nové nastavení věcí. Nečekejte, že přeorganizujete celý život během jedné hodiny a budete se vším ihned hotoví.
4.       Nemějte přehnaná očekávání.
Pokud se schyluje ke změně, kterou očekáváte, nebo dokonce znáte přesný den a hodinu, kdy se dostaví, zkuste její příchod neprovázet předčasnými emocemi. Změny, po kterých toužíte, se po svém uskutečnění najednou mohou zdát nechtěné. Stejně tak to, čeho se bojíte, ve výsledku nemusí být vůbec tak zlé, jak jste čekali. Nechte změnu přijít a až potom přemýšlejte o tom, jakým způsobem váš život ovlivní.

Rubriky
Firmy

Filosofie matka věd

Několik let před narozením Krista byla v Řecku velmi vyspělá společnost. Muži, kteří si říkají filosofové (milovníci vědění) dali základ budoucímu vědění. Jaké byli začátky?

filozofové Řecka

1.       NEJSTARŠÍ OBDOBÍ 6-4 před naším letopočtem

·         Nejsou zachovány spisy (jen věty)

·         Nepřímé prameny

Diogenes Laentský → dějiny filosofie v Řecku (10 dílů)

→ převážně materialistické (hmota)

→ vývoj od monismu k pluralismu

a.) Přírodní filosofie – ionská

·         podle kmenu Ionů na Malé Asii (Turecko)

·         kolem moře 12 přístavů → kontakt s civilizacemi

·         naivní materialisté (za vznikem všeho hledají jednu hmotu)
otevřený zpěvník

MILÉTSKÁ ŠKOLA (monisté, za vznikem všeho je jen jeden princip)

Tháles z Milétu → voda, hylozoista (znamená, že věří, že hmota má duši)

Anaximandros → apeiron (počátek jsou všechny živly)

Anaximenés → vzduch, hylozoista → idealista

Herokleistos → zakladatel dialektiky „Nikdy nic není stejné“

→ základem všeho je oheň

→ podstatou bytí je dění – „Nelze vstoupit dvakrát do též řeky“

→ veškeré dění je boj a harmonie protikladů

→ všemu je dán řád → logos (rozum

b.) Pythagoras → základem všeho je číslo → materialismus a idealismus

Samos – Kreton

c.) ELEJSKÁ ŠKOLA – ELAISTÉ

·         materialisté → země jako princip


o   Xenofanes a Kolofonu


§  založili Elejskou školu


§  kritika představ lidí o bozích


§  panteistický bůh kosmické postavy


§  panteismus = Bůh je všude kolem nás


·         7 vlastností


o   Je jeden


o   Je největší


o   Je odlišný od lidí


o   Všudypřítomný


o   Nepohyblivý


o   Aktivní svou duchovností


o   Má podobu koule


§  Parmenides


·         žák Xenofana


·         tvůrce pojmu bytí, báseň o přírodě


·         počátek racionalismu


·         1 bytí zůstává mnoho věcí se mění


·         Myšlení a bytí je totéž


·         Determismus → předurčenost


·         Základ všeho je země


§  Zénon z Eleje


·         žák Parmenida


·         důkazy proti pohybu → aporie


·         pohyb nelze zahájit a dokončit


o   dichotomie (dělení 2)


o   Achilleus a želva → želva má vždy náskok


o   letící šíp → v jeden moment furt stojí

d.) ATOMISTÉ

·         Leukippos z Milétu


o   pochybnost o existenci


o   determinismus


o   atomy → jsou předurčeny k pohybu


§  rozlišují se tvarem


§  srážejí se

·         Demokritos z Abdéry


o   největší antický materialista


o   atomy mají tvar, uspořádání a polohu


§  pohyb → údery a nárazy


o   duše člověka je složená z atomů a je smrtelná


o   etika → blaženost v radostné spojenosti mysli