Rubriky
Nákupy

Kvalitní betonový plot

Mnoho lidí si myslí, že plot je všeobecně k ničemu a nechává svůj pozemek otevřený. Ovšem tito lidé se velice pletou a plot má své opodstatnění a také velký význam. Díky plotu získáte soukromí a také větší pocit bezpečí. Nedostanou se k Vám také zloději, kteří hledají lup a ani zvěř, která v zimním období hledá potravu. Plot Vám také zkrášlí Vaše okolí a zvýší hodnotu celého komplexu. Pokud zvažujete výstavbu plotu, tak neváhejte a investujte do betonového plotu.

betonový plot

Betonový plot https://www.montazmpc.cz/, je velice oblíbený a staví ho stále více lidí. Betonové ploty se staví bez stavebního povolení a jsou nádherné na pohled. Do plotů si můžete vybrat výplně, které si určíte a také výšku plotu. Ta může dosahovat od 50 cm až do 300 cm a zaručí Vám soukromí, které Vám na Vaší zahradě chybí. Také Vám vytyčí hranici pozemku a budete mít klid od sousedů. Déle plot zaručuje protihlukovou a povětrnostní bariéru a budete tak mít na Vaší zahradě klid. Součástí plotu může být i vkusná vchodová branky, či vjezdová brána. Tyto brány mohou být taktéž plotové výplně, a to podle toho, jaké si určíte. Nejčastější verzí je však dřevo, kov, či plast. Betonový plot má také jednoduchý servis a dá se vystavět na jakémkoliv místě.

betonový plot

Na internetových stránkách této společnosti, se můžete podívat na fotografie přímo od zákazníků a dělat si tak obrázek o tom, jaký by se Vám líbil. Také jsou zde nafoceny branky a vjezdové brány. Ty mohou být samonosné posuvné, či dvoukřídlé. Samozřejmostí je, že jsou branky pozinkované a vydrží tak celou věčnost. Ovšem, pokud budete chtít, tak Vám je společnost dodá bez zinku.

Pokud tedy přemýšlíte, zda si vystavíte plot, tak zvažte betonovou verzi. Zaručeně se tomuto plotu nic nevyrovná a vy budete mít konečně soukromí, které si zasloužíte. Proto neváhejte a kontaktujte firmu už nyní.

Rubriky
Zvířata

Známe všechny ptáky?

Ptactvo. Ptactvo tvoří velmi početnou skupinu zvířat, které můžeme vidět na obloze, ale i na zemi. Rozdělují se na mnoho skupin. Na naší planetě jsou i takzvaní nelétaví (běžci) ptáci.

Mezi nelétavé ptáky patří například: Kivi, pštros, slepice – hedvábnička a další.

Letci – hrabaví a vrubozobí – například bažant, krocan, labuť, husa, kachna a jiné.

Neoaves – sovy, čápi, sokoly, kukačky a další.

dva pštrosi

Všichni ptáci ale mají svou podstatu. Všichni mají zobák, ať už velký nebo malý, zahnutý či rovný. Přítomnost peří tu zde také musí být. A všichni snášejí skořápková vajíčka. Řadíme je mezi teplokrevné. A v neposlední řadě musíme sdělit, že jsou to všichni obratlovci.

Podívejme se zde na pár ptáků, které nejsou úplně všem tak známé jako je například kos, labuť či vrabčák.

svítání - ptáci

Kiviové – Kiviové patří mezi běžce, které nám svým malým vzrůstem připomínají známe kuřátko. Žijí na pouze na Novém Zélandu, protože jim toto klima naprosto vyhovuje. Velkou zajímavostí je jejich peří. Jejich peří je na omak velice jemné a připomíná spíše srst než pera, které známe my. Jejich bydlení je v norách, především pod kořeny stromů nebo v hustém porostu rostlin a keřů. Samci jsou velmi agresivní, pokud jim přijde nezvaný host a velmi si své území brání. Pro Maory jsou tyto zvířata posvátná a mají k nim silné pouto.

Kalypta nejmenší – řadíme mezi druh kolibříka. Tento pták je nejmenším žijícím ptáčkem svého druhu na světě. Měří pouze 6,12cm a váží 2,6 gramů. Kalypta je ohroženým druhem, a to hlavně díky podnebí, kde se mu daří. Ptáčkové mají zelenavý hřbet a světlé bříško. Dospělý samečkové vyčnívají tím, že mají červené opeření na hrdélku a temeni hlavy. Zobák je oproti jiným kolibříkům opravdu malinkatý a krátký, a proto pro laické oko bychom ho možná ani správně nezařadili.

Který ptáček je Vašemu srdíčku blíže? Kivi či Kalypta?

Rubriky
Peníze

Kdy se vyplatí americká hypotéka?

Není hypotéka jako hypotéka, zatímco na klasická se hodí převážně k financování vlastního bydlení a ta americká zase najde využití v řadě jiných faktorů. Co z toho vyplývá? Je americká hypotéka skutečně výhodnější než klasický hypoteční úvěr? Záleží na účelu, ke kterému jí chcete využít!

Je výhodnější sáhnout po účelové nebo neúčelové hypotéce?

Pokud chcete hypotékou financovat vlastní bydlení, což je mimo jiné nejčastější důvod, pro který se lidé rozhodnou bance uvázat, je výhodnější sáhnout po klasické hypotéce na bydlení. Jedná se sice o účelový úvěr, na druhou stranu možná i díky účelovosti nabízí jednu z nejvýhodnějších úrokových sazeb na trhu. I když vlivem inflace se i hypotéky dočkaly zdražování. Při účelovém úvěru je však zapotřebí veškeré výdaje spojené s čerpáním úvěru dokládat bance za pomoci faktur, účtenek atd. Mnoho lidí od tohoto druhu hypotéky odstupuje práv pro tolik nenáviděnou byrokracii, která je s ní spojená.

Úroková sazba

A jak je tomu s americkou hypotékou? Napřed je zapotřebí říci, že se nejedná o hypotéku v pravém slova smyslu. Spíše bychom jí nazvali jako dlouhodobý spotřebitelský úvěr s výhodnou úrokovou sazbou. Tady je legislativa přeci jenom mírnější, na druhou stranu je ale americká hypotéka opatřena vyšší úrokovou sazbou s kratší dobou fixace. Co to znamená? Na hypotéce výrazně přeplatíte a navíc vám banka garantuje fixní úrokovou sazbu jen na velmi krátké období. Pokud bude inflace i nadále stoupat, společně s ní bude stoupat i výše úroku.

Podpis smlouvy

Peníze z americké hypotéky však můžete využít dle svého uvážení na větší či menší investice, životní plány a sny. Nesmíme zapomenout zmínit ani nebankovní americkou hypotéku, která se v současné době stává produktem stále většího množství společností v nebankovním sektoru. Sáhnout by po ní měli hlavně ti, kterým žádost v bance nevyšla.

Rubriky
Politika

Multikulturalismus

   S trochou nadsázky lze tvrdit, že kolik na světě existuje jazyků, tak tolik je kultur. Proto tak jako je možné si osvojit cizí jazyk, tak je možné osvojit si cizí kulturu. Někdo je motivovaný z rozličných důvodů, nebo jen talentovaný a učí se cizí jazyk lépe než druhý. Přesto existuje jen určitý počet jazyků, který je jednotlivec schopný se naučit. Znáš si osvojí jazyk z prostředí, které je mu kulturně bližší, ale není to podmínkou. Ovšem pravdou je, že pokud se někdo chce seznámit dobře z rozdílnou kulturou, tak jazyk té kultury je branou k jejímu poznání.

Multikulturní město

      V úvodu jsem uvedl, že lze mít znalosti o kultuře, ve které jsme nevyrostli. Základní podmínkou k tomu je snaha a projev skutečného zájmu. To bohužel není při setkávání lidí z odlišných kulturních prostředí vždy pravidlem. Neochota navzájem se poslouchat a nízká snaha o pochopení toho druhého vede k napětí, nedorozumění a ke konfliktům. Přitom ta snaha by měla být na obou stranách představitelů odlišných kultur.

      Evropská unie ráda sama sebe představuje jako multikulturní společnost, která je otevřená každé kultuře. V jejím prostoru se mají setkávat příslušníci rozlišných kultur a sami sebe navzájem obohacovat. To je velmi ambiciózní myšlenka. Je to vůbec možné a jak se daří naplňovat Evropě tuto myšlenku? Na to neexistuje jednotná odpověď, protože k naplňování této myšlenky je důležitá ochota všech zúčastněných. Přitom platí, že čím více jsou od sebe jednotlivé kultury odlišné, tím klesá ochota všech aktérů spolupracovat. V roce 2015 čelila Evropa velké uprchlické vlně z rozlišných důvodů, ale předně se jednalo o uprchlíky před válkou z velmi rozdílného kulturního prostředí. Bohužel evropská společnost na takovou situaci nebyla vůbec připravena a podle toho uprchlická krize probíhala. Více živelně a v chaosu, než organizovaně. To sebou přineslo i spoustu chyb. Nekontrolovatelně otevřené hranice se staly pozvánkou nejen pro lidi v nouzi, ale i pro kriminální skupiny. Vzniklý chaos díky evropské nepřipravenosti využilo vedle válečných uprchlíků další pestré palety různých skupin lidí. To vedlo k varování bezpečnostních služeb, že tato situace povede ke zhoršení bezpečnostní situace v Evropě. Bohužel se toto varování následně několikrát potvrdilo. Navzdory politickým proklamacím.

      Je hezké prezentovat Evropu, jako multikulturní prostředí, ale bez určitých pravidel a připravenosti toho pouhým prohlášením nelze dosáhnout. Doufejme, že se politici dovedou poučit. Demografové varují před stárnutím populace v Evropě a před jejími následky. Částečným řešením tohoto problému mohou být migranti. Přitom čím jsou z kulturně bližšího prostředí, tím snáze se asimilují v novém prostředí a potom platí ta evropská myšlenka o vzájemném s obohacování lidí a kultur. Samozřejmě neplatí, že lidé ze zcela odlišného kulturního prostředí se nemohou asimilovat v novém prostředí a stát se pro hostitelskou kulturu přínosem. Pouze vždy a bez výjimky platí, že míra úspěchu závisí na snaze všech zainteresovaných stran.  Příkladem lze uvést Turecko a Německo. Po Druhé světové válce bylo v Německu nedostatek pracovní síly. Tuto poptávku postupně začala uspokojovat turecká pracovní síla. Protože v Turecku bylo naopak nedostatek pracovních příležitostí. Vzájemná dohoda dvou poměrně výrazně odlišných kultur slavila i přes různé problémy úspěch. Obě strany projevily dostatečnou snahu se navzájem porozumět. Navzájem se respektovali a naslouchali si. To vedlo k oboustranné prospěšnosti. Přes větší kulturní rozdíly došlo díky oboustranné snaze k vzájemnému obohacení obou kultur v jejich prospěch. Nemalou roli v tomto procesu mělo vzdělání. Čím vyšší vzdělání, tím vyšší předpoklad dosáhnout úspěchu.

      Německo nebylo jedinou zemí, která se po válce potýkala s nedostatkem pracovní síly. Jakou druhou zemi, kterou lze uvést byla Francie. Ta zvala lidi ze svých bývalých kolon do země, aby jí nově příchozí pomohli zaplnit prázdná pracovní místa. Jednalo se většinou o lidi z různého muslimského prostředí. Zkraje se zdálo, že projekt bude minimálně stejně úspěšný, jako v Německu. Později se bohužel díky slabé migrační politice a nedostatečně řízenému migračnímu prostředí projevilo více problému, než v sousedním Německu. Jinak řečeno, ne vždy se našla shoda a snaha jednotlivých stran si navzájem porozumět a respektovat se. To vedlo k tomu, že některé nově příchozí skupiny cíleně odmítli respektovat kulturu hostitelské země. Uzavřely se do sebe a nikoho zvenčí do své minority nepustily. Tím vznikaly takzvané no go zóny. Neboli místa, kde se mnohdy nerespektují zákony a pravidla hostitelské země, ale vytváří si svá specifická, kterými se řídí i v případě, že tím porušují zákony země do které tyto skupiny obyvatel přišli. Někdy nemají ani zájem naučit se jazyk země do které se přistěhovali. Což je jak již jsme si uvedli základní předpoklad dobře poznat nové kulturní prostředí. Řízená migrace je pro Evropu prospěšná, ale nelze zavírat oči i před výzvami, které migrace přináší a je vždy na ochotě a připravenosti všech zúčastněných stran tyto výzvy řešit. Přehlížení, nebo popírání i problémů s touto otázkou spojenými, tak jako dělají někteří evropští politici se tyto problémy nevyřeší.

Lidé ve skupině

       Je možné mít znalosti o kultuře ve které jsme nevyrostli. Pokud nemají být jen povrchové, tak je třeba seznámit se s jazykem dané kultury. To mi umožní lépe pochopit mentalitu a myšlení lidí z dané kultury. Je dobré mít na paměti, že v novém prostředí jsem hostem a proto se chovat s úctou a respektem k hostiteli. Čím je nová kultura blíž k té mojí, tím rychleji o ní získám povědomí. To mi ovšem nebrání získat znalosti i o zcela jiné kultuře, jen je to složitější. Vždy se jedná o to kolik úsilí tomu budu věnovat. Přitom vzdělání mi může být dobrým nástrojem na cestě k úspěchu.

Rubriky
Peníze

Podmínky pro schválení hypotéky

Hypotéka je úvěrový produkt, který každoročně přiláká do českých bank tisíce lidí. Podmínky pro její schválení se však s každým rokem zpřísňují. Se stále se zvyšující inflací se nedávno zvýšila i její úroková sazba. Už dávno tedy neplatí, že hypotéku získá v podstatě každý, kdo o ní přijde zažádat. Pojďme si představit alespoň základní podmínky, které jsou u většiny bankovních společností více či méně neměnné.

Zlatá pokladnička

 1. Věk

Nejnižší věková hranice, kdy je možné u nás zažádat o úvěr je v současnosti 18 let, tedy plnoletost daná zákonem. Nejvyšší věkovou hranici už zákon nijak blíže neurčuje, je proto možné vycházet pouze z určitého doporučení ČNB, která stanovuje nejvyšší věkovou hranici pro splacení úvěru – 65 let. Pokud si tedy chcete požádat o hypotéku v délce trvání alespoň 20 let, je nutné zažádat do 45 roku života. Jedná se však pouze o doporučení, tudíž je možné setkat se i s daleko vyšší věkovou hranicí. Přesto je zapotřebí zvážit rizika, která s sebou splácení hypotéky v pozdním věku přináší.

 1. Výše měsíčních příjmů

Bez pravidelných měsíčních příjmů není možné o jakýkoliv úvěrový produkt požádat. Příjem je zapotřebí doložit za pomoci pracovní smlouvy, která je v ideálním případě sjednána na dobu neurčitou. V případě pracovní smlouvy pouze na dobu určitou, je zapotřebí, aby závazek ve prospěch banky byl splacen nejpozději den před uplynutím pracovní smlouvy. Žadatelé ve zkušební či výpovědní lhůtě na půjčku v bance nedosáhnou, neboť pro ni představují až příliš velké riziko.

Podpis smlouvy

 1. Registry dlužníků

V registrech dlužníků je pravidelně zaznamenávána naše platební morálka. V případě bezproblémového splácení našich závazků je později mnohem jednodušší úvěr získat. V opačném případě je ale banka nekompromisní a žádost jednoznačně zamítne. Řešení mohou přinést nebankovní americké hypotéky, které jsou mnohdy nabízeny i takovým žadatelům.

Rubriky
Firmy

Profesionální zazimování vířivky

Je to sen snad každého člověka. Mít krásnou zahradu, květiny okolo a na zahradě vířivou vanu. Díky optimální teplotě ve vířivé vaně si můžeme užívat vodní radovánky a krásné chvilky relaxace i v chladnějších dnech. A co teprve skvělé zahradní večírky u vířivky? To je snad sen. Naši přátelé musí být zajisté také nadšení.

Vířivá vana

Aby vydržela Vaše vířivka co nejdéle bez poruch, je velmi důležité adekvátně se o ni starat. Pravidelný servis vám zajistí dlouhou životnost vířivky. Důležité je také měření kvality vody. Díky tomu se nemusíte bát, že místo příjemného koupání by vás překvapila zelená zapáchající voda. Kromě údržby vody a vířivé vany během sezóny, je velmi důležité provádět také kvalitní zazimování vířivé vany. Společnost Spa Aqua Servis přesně toto zazimování nabízí, a to opravdu ve vysoké kvalitě. A jak takové zazimování od profesionálních lidí vypadá? V první řadě uděláme diagnózu bazénu a vířivé vany a začneme s přípravou na zimu. Vše připravíme že vyčistíme, a to včetně vířivé vany, skeletu, armatury, potrubí vodní technologie a samozřejmě také filtru. Následně vše rozpojíme a vysušíme potrubní systém odpojíme externí zařízení, vyčistíme cirkulační a masážní potrubí.

Vířivka

Základem je samozřejmě kvalitní servis Díky dobrému zazimování máte jistotu, že nebude vaše vířivka přes zimu trpět a zbytečně se kvůli následkům zimy kazit. Po sezóně vám rádi zase vaši vířivou vanu připravíme pro další používání. Po zimě ji opět vyčistíme, zkontrolujeme, zda vše správně těsní a zkontrolujeme automatické dávkovače a seřídíme je. Doplníme chemii, zkontrolujeme pískové filtrace a také tyto filtrace doplníme pískem. Změříme tvrdost vody a dodáme kvalitní chemii na její optimalizaci.

V případě že by i přes Vaši a naši péči došlo k poškození některých dílů, nebo k nějaké závadě na vaší vířivé vaně samozřejmě i s tím si naše firma Spa Aqua servis umí poradit. Dejte své vířivé vaně kvalitní péči a věřte, že se vám odvděčí dlouhými léty pro vaše radovánky vodní.

Rubriky
Internet

Jak na propagaci vlastní webové stránky?

I vlivem celosvětové pandemie koronaviru se obchod pomalu ale jistě přesouvá na internet. Řada lidí se naučila nakupovat online za pomoci e-shopů. Jenže i když by se mohlo říct, že tato situace online nákupům nahrává, není tomu tak pro všechny. Známé e-shopy samozřejmě zaznamenaly vyšší nárůst prodejů, ty začínající se i nadále potýkají na hraně přežití. Co je na vině a jak tuto smutnou skutečnost převrátit ve svůj prospěch?

Sociální média

Platící zákazníci generují zisk, který pomáhá firmě růst a vyvíjet se. Jenže aby byl zisk vůbec možný, je zapotřebí na e-shop přilákat zákazníky. Pro mnoho e-shopů to ovšem znamená doslova nadlidské úsilí a vynaložení vysokých nákladů. Jenže tyto firmy se velmi často musí potýkat i s nedostatečnými finančními prostředky na reklamu a online marketing. Má tento problém vůbec nějaké řešení?

 • PPC reklama

PPC reklama je zkratkou anglického slovního spojení „pay per click“, což v překladu znamená platba za kliknutí. Jedná se o druh reklamního obsahu, kdy inzerent nemusí platit za samotné umístění reklamy na web, ale až za jednotlivé prokliky na odkazovanou webovou stránku. Reklama je tedy velmi funkční a cílená na potencionální skupinu zákazníků. Inzerent si navíc může snadno určovat, kolik je ochoten do reklamy vynaložit peněz. První měřitelné výsledky jsou pak k dispozici několik minut od spuštění reklamy. Jedná se o velmi účinný způsob propagace, který je určen nejenom pro začínající firmy. PPC reklama Brno vám jistě s umístěním vlastní reklamy ráda poradí a vytvoří tížený obsah na míru.

seo optimalizace

 • SEO optimalizace pro vyhledávače

Internetové vyhledávače zobrazují uživatelům relevantní obsah, který je mu předkládán dle určitého algoritmu. Právě SEO optimalizace Brno dokáže váš web optimalizovat a vytvořit klíčová slova, která zajistí vyšší návštěvnost. Na SEO mnoho začínajících firem nechce vynakládat potřebné finance, neboť se jedná o běh na dlouhou trať. To je ale chyba!

Využijte jaro a jeho energii na úklid ve vašich bytech a tím i vašich duších

S jarem přichází radost, světlo, stále delší slunečné dny, kdy pobytem na sluníčku obšťastňujeme naše dušičky a radujeme se ze života. Otevíráme okna dokořán a necháváme do našich bytů proudit teplý vzduch. Přicházejí na řadu jarní gruntovací úklidy, stíráme, vytíráme, uklízíme, třídíme, vyhazujeme. To je ta správná doba na úklid nejen v našich bytech, ale i našich duších. Tím, jak třídíme, vyhazujeme, třídíme a uklízíme v našich duších.
plastová ramínka
Takový úklid může být i úžasnou relaxací.
Znáte to – stojíte před skříní a říkáte si – tohle jsem už neměla několik let na sobě, ale k šatům vás vážou vzpomínky na první rande a je jedno, že rande proběhlo před dvaceti lety. Jen šaty šoupnete dále do skříně, aby nepřekážely. Jinou věc bezmyšlenkovitě vezmete a hážete do připravených pytlů. Příští rok třeba přijdou na řadu i ony šaty, protože jste si v sobě něco srovnala a vzpomínku v podobě šatů už pro svůj další život nepotřebujete. Vaším úklidem pomáháte nejen sobě, ale i jiným. Můžete pytle s obnošenými, ale stále dobře sloužícími věcmi odevzdat v různých charitních domovech anebo vhodit, nejlépe vyprané a vyžehlené (aby mohly rovnou sloužit svému účelu), do připravených kontejnerů. Existují téměř v každých městech i na vesnicích a bývá jich dost. Jsou popsané, co do nich můžete vkládat – oblečení, obuv, hračky pro děti.
proutěný košík
Proto jaro je úžasný start pro úklid v našich domácnostech, využijte energie a otevřete okna slunečním paprskům. Bude se vám lépe třídit. Nejen, že tím získáte nové prostory ve vašich skříních, ale pomůžete potřebným. A když už jste u těch skříní, určitě vám to nedá, abyste všechno nezpřeházely a nesrovnaly zase jinak. Můžete dokoupit různé košíky na ponožky, drobné věci a zpestřit si tak pohled do vašich úložných prostor. A košíků je v prodeji nepřeberně – kulaté, hranaté, zdobené mašličkami, srdíčky, vyložené krásnými barevnými látkami.
Udělejte si radost a přeměňte leckdy nepříjemný úklid ve vašich bytech v radostné vytváření vašeho domova.

Rubriky
Nákupy

Góji plné vitamínů a stopových prvků

Mezi superpotravinu výživoví odborníci a specialisté na zdravou výživu zařadili mezi jinými i kustovnici čínskou. Kustovnice je opadavý keř, jehož domovinou je už dle názvu střední a severní Čína a její plody můžeme také znát pod názvem g o d ž i nebo g o j i .

Kustovnice má široký záběr, protože se nepoužívají jen její plody, které u nás známe jako malé červené a zdravé šišulky, ale místní ji využívají téměř celou. A je škoda ji nevyužít. Plody a mladé listy jsou v Číně součástí běžného jídelníčku a přidávají se do salátů. Naopak plody, které známe my a kůra kořenů, jsou využívány v medicínském prostředí.

superpotravina goji

O góji je známo, že obsahuje polysacharidy a karotenoidy, flavonoidy, volné aminokyseliny, nezbytné vitamíny, mastné kyseliny, steroidy a další důležité látky. Je až k nevíře, jak takový maličký žlutooranžový plod, za jehož zbarvení může velké obsahové množství karotenoidů, dokáže pojmout takovou spoustu léčivých živin!

Pro pořádek si řekněme, že maličké góji obsahuje mnohem více karotenoidů, než třeba známá mrkev!

zdravá mrkev

Z vitamínů obsahuje kustovnice zejména:

 1. Vitamín B 2 – riboflavin.
 2. B 1 známý pod názvem thiamin.
 3. Nezbytný vitamín C, jehož množství je srovnatelné s obsahem céčka v citrusových plodech.
 4. Dále je to vitamín E, který známe pod pojmenováním tokoferol.

Z minerálních látek góji obsahuje:

 1. Železo.
 2. Mangan.
 3. Zinek.
 4. Chrom.
 5. Měď.
 6. Dvacet jedna stopových prvků, hlavně selen a kobalt.

Dále bychom mohli jmenovat flavonoidy, kumariny, mastné kyseliny, glycerogalaktolipidy, derivát dopaminu – hormonu dobré nálady, volné aminokyseliny, taurin a steroidy.

Máme za to, že již není potřeba vyjmenovávat další složitosti, ale je zapotřebí, abychom si uvědomili, jak je životodárné semínko góji a určitě se vyplatí mít doma góji 1 kilogram – alespoň, ale pozor! Ne nadarmo se říká, že denně bychom měli spořádat m a x i m á l n ě čtyřicet plodů, ne více, a to právě pro velký obsah výživových látek!

Rubriky
IT

IT – povolání, o které je zájem

V současnosti je velká poptávka po mnoha profesích, ale jedna z nich vyčnívá. Je to IT, zejména programátorství. Pokud jste v poslední době procházeli inzeráty zaměstnavatelů, dost možná vám neunikly právě inzeráty shánějící zaměstnance v IT sféře. Většina z nich se týká kvalifikovaných pracovníků právě na pozici programátora. Určitě jste si všimli nabízených platů, které opravdu nejsou nízké.

zdrojový kód

Patří mezi ty nejvyšší. Pokud nevíte, kam po škole zavítat, chcete zaměstnání s vysokými příjmy a nebo prostě chcete mít možnost pracovat z domu, můžete vyzkoušet právě tento obor. Zdálo by se, že je to téměř nemožné, ale je mnoho lidí, kteří si na začátku své cesty za programováním připadali jako vy. Že se to nenaučí a je moc těžké. Existuje mnoho programovacích jazyků, ve kterých se píšou weby nebo databáze. záleží, zda byste chtěli pracovat pro korporáty a nebo spíše pro malé firmy, nebo takzvaně sami na sebe. Ideálním začátkem je si o této práci něco přečíst, případně shlédnout videa. Projděte si internet, a hlavně se podívejte na poptávku programovacích jazyků. Někdo vyžaduje javu, někdo chce Python, další firma chce C++ a jiná zase vyžaduje JavaScript. To jsou čtyři nejrozšířenější jazyky, se kterými je dobré umět pracovat. Podle nabízených platů snadno zjistíte, který stojí zato umět. Pokud vás tato práce zaujala, určitě to alespoň zkuste.

muž programuje

Programátorů je málo, a firmy jsou po nich lačné. Nabízí budoucím zaměstnancům mnoho velmi atraktivních bonusů a plat snů. Není to ale zadarmo. Musíte mít co nabídnout – právě um programování. Zapište se proto do kurzu, a naučte se vše od začátku. Kurzy sice nejsou levné, ale investice do nich se vám velmi vyplatí, a mnohonásobně vrátí. Není výjimkou, že programátoři mají platy i ve výši sto tisíc korun měsíčně a více. Ač se to může zdát jako pouhé klikání do klávesnice, není tomu tak. Práce to opravdu snadná není, ale pokud absolvujete kvalitní kurz, na trhu práce se rozhodně neztratíte.