Evropská měna

Prvního ledna roku 1999 bylo zavedeno euro jako společná měna tehdy jedenácti států Evropské unie. V současné době eurem platí devatenáct států z celkového počtu dvacet osm členských států Evropské unie (eurozóna). Ostatní státy patřící do unie mají povinnost měnu přijmout po splnění předem daných podmínek. Této povinnosti jsou zproštěny pouze Dánsko a Velká Británie. Euro je oficiální měnou i v dalších šesti státech mimo Evropskou unii. Měnovou politiku eurozóny má na starost Evropská centrální banka, která sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem. Není žádným překvapením, že po americkém dolaru jde o nejdůležitější platidlo na světě.
200 eur
Eura lze rozdělit na centy, přičemž jedno euro obsahuje sto centů. Zajímavostí je, že euromince se razí i v tak malých nominálních hodnotách jako je jeden cent, dva centy, pět centů, deset centů, ale například ve Finsku se mince nejnižších hodnot vůbec nepoužívají a razí se pouze pro sběratele. Co jste možná nevěděli, je skutečnost, že lícní strana je pro mince všech nominálních hodnot stejná. Je na ní zobrazena mapa Evropy. Rubová strana je pak rozdílná podle daného členského státu. Oproti tomu eurobankovky, mající nominální hodnoty pět, deset, padesát, sto, dvě stě a pět set euro, mají lícovou i rubovou stranu stejnou pro všechny státy eurozóny. Tolik k základním informacím.

Euro a Česká republika

Vstupem do Evropské unie prvního května roku 2004 se mimo jiné Česká republika zavázala, že po splnění určitých kritérií přijme euro za svou oficiální měnu. Řeč je o právních a ekonomických podmínkách, které vymezuje Maastrichtská smlouva.
euro mince

Maastrichtská konvergenční kritéria

· Kritérium cenová stabilita
· Kritérium úrokových sazeb
· Kritérium směnového kurzu
· Kritérium veřejného deficitu
· Kritérium veřejného dluhu
· Právní konvergence
· Analýza sladěnosti
O tom, kdy bude v České republice zavedeno euro, rozhoduje výhradně vláda po vyhodnocení všech kladů a záporů pro českou ekonomiku. Až a jestli k tomuto kroku Česká republika dojde, bude změna měny probíhat velmi rychle. Euro bude jednorázově zavedeno do hotovostního i bezhotovostního oběhu, přičemž placení korunovými mincemi a bankovkami bude možné jen asi dva týdny po zavedení eura.