Rubriky
Internet

V 19. stol. předvídal stvoření internetu

Nikola Tesla byl člověkem, jehož doprovázel jistý nádech tajemnosti. To bylo způsobeno mimo jiné tím, že svým talentem neplýtval na sice pro dřívější společnost užitečné bádání, ale pro něj příliš všední a nezajímavé. Soustředil svou pozornost na (z hlediska tehdejších možností) příliš dalekou budoucnost. Z toho důvodu jen těžko sháněl finance na své vědecké výzkumy, a dokonce i na pouhé přežití. Přesto se stal jedním z nejvýznamnějších vědců všech dob.
 

Tesla a internet

Tesla svou předpověď internetu vyjádřil v roce 1900 ve článku publikovaném magazínem s názvem Century. Protože dnešní pojmenování „internet“ v té době ještě neexistovalo, nazýval tuto následně vzniklou síť jako „světový systém“. V pozdější době hovořil také o „obrovském mozku“.

Své přesvědčení vyvozoval z vlastního vynálezu rádia. Domníval se, že bychom mohli vytvořit zdokonalený systém „radiové komunikace“, skrze niž bychom byli okamžitě schopni posílat (do jakékoliv části světa) hudbu, hlasové zprávy a obrázky. Musíme si uvědomit, že obrazy již rádio v dnešním slova smyslu rozhodně není schopné někam zasílat. Jeho předpověď tedy nemůžeme omezit na pouhý předpoklad rozvinuté funkčnosti rádia, ale musíme připustit, že Tesla skutečně hovořil o dnešním internetu.

Tuto vizi ještě zdokonalil v roce 1926, kdy prohlásil, že se jednou budeme moci s dalšími lidmi vidět tváří v tvář skrze „televizi“ a hovořit přitom společně pomocí „telefonu“ v reálném čase, nezávisle na tom, kde se právě nacházíme. Nakonec ještě překvapil výrokem, že to všechno budeme schopni dělat pomocí tak malých nástrojů, že je budeme vkládat do kapsy. Znamená to tedy, že nepředpokládal jenom vznik internetu, ale také teprve nedávno vytvořených smartphonů. Tento teoretický fyzik tedy neuvěřitelným způsobem předběhl vlastní dobu.